Vi behandlar smärta och funktionsproblem i rygg, leder och muskler.

FysioRehab vänder sig till privatpersoner, företag och idrottsföreningar.

Behandling


OMT - Sjukgymnastik

Ortopdisk manuell terapi (OMT) är ett specialistområde inom sjukgymnastiken där man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i rygg, leder, muskler och nerver.

Utgående från en helhetssyn görs en analys av patientens sjukohistoria, smärt- och fuktionsstatus, vari  ingår manuellt (med händerna) utförd undersökning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter. OMT sjukgymnaster arbetar med både förebyggande och behandlande insatser. Sjukgymnastens verksamhet inkluderar alla åldrar och inrymmer ett brett spektrum av fuktionsstörningar i rörelsesystemet, centrala och perifera nervsystemet, andning och cirkulation samt psykiska funktioner. 

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelsesökande och stabiliserande åtgärder. Tekniker som används för att uppnå detta är, mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning. Åtgärder kan i det akuta skedet vara specifikt riktade till enskild led eller symtomgivande struktur eller mer generellt omfattande. I ett senare skede kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad fuktionsträning under handledning och som egenaktivitet, i syfte att förhindra återfall.

Naprapati

Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit (att korrigera) och grekiska är ortopedisk medicin kombinns patos (lidande). Fritt översatt betyder det "att korrigera orsak till lidande".

Naprapatin har utvecklats från kiropraktiken i början av 1900-talet, när man förutom sedvanliga manipulationen över ryggraden även började intressera sig för sekundära spänningstillstånd i omgivande mjukdelar.

En naprapat behandlar både muskler och leder för att nå en bättre fuktion och rörlighet i hela kroppen. Detta helhetstänkande, där ortopedisk medicin kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad och fuktion, är själva kärnan i naprapatin.

Naprapaten arbetar främst med händerna och har ett flertal manuella behandlingsformer att tillgå. Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker som manipulation och mobilicering med mjukdelsbehandling, samt massage och stretching. 

Naprapaten vänder sig till privatpersoner och idrottsföreningar. Det blir också allt vanligare att företag anlitar naprapater i sin personal hälsovård.

I Sverige utbildas naprapater vi Naprapathögskolan i Stockholm. Utbildningen ges på heltid och tar 4 år. För att bli legitimerad naprapat krävs dessutom 1 års tjänstgöring som assistent inom hälso- och sjukvården.

Kontakta oss:

FysioRehab

Järnvägsgatan 8

MJÖLBY

Telefon:

0142-157 72