Fysiorehab Sjukgymnast
Så arbetar vi

Så arbetar vi


Grundtanken i FysioRehabs verksmhet är att förebygga och utreda smärtillstånd och funktionsrubbningar i rörelse och stödjeorganen med manuell terapi och träning.

Ett nybesök på FysioRehab startar med ett patientsamtal och undersökning av patientens besvär, där målet är att lokalisera orsaken till symtomen.


Detta är grunden för val av behandlingsteknik. Jag använder mig av flera olika behandlingstekniker så som mjukdelsmobilisering (massage), manipulation, ledmobilisering, nervmobilisering, akupunktur samt specifika råd om träning för att uppnå bästa effekt.

Som sjukgymnast på FysioRehab vill jag inte bara att patienten ska bli behandlad för sina åkommor, utan även att patienten ska få en ökad kunskap om vad denne själv kan göra för att hålla besvären borta.


Jag anser att det är viktigt att få en snabb konsultation av legitimerad sjukvårdspersonalvid olika smärttillstånd för att besvären inte ska bli långvariga och i värsta fall orsaka spridning av smärtan.